Jdi na obsah Jdi na menu
 


O mé zálibě: O lidovou kulturu se zajímám od mého dětství. Rád poslouchám lidovou muziku a ještě víc a lépe ji vnímám při různých akcích (festivalech nebo menších společenských akcích), kde soubory nebo skupiny vystupují v lidových krojích. Jako malý kluk jsem chtěl být pastýřem, pak hrnčířem, řezbářem... Dodnes jsem se něčím podobným nestal, ale nyní od roku 1992 pracuji v kultuře a památkové péči. Tak se mi alespoň podařilo k oblasti lidové kultury "přiblížit"... O mých snech nebo plánech se snad zmíním někdy později. Co je to lidová kultura ? (použit text z knihy: Tradice lidové kultury, A. Vondrušková, V. Vondruška, 1988) Lidová kultura tvořila vždy součást jednotné dobové kultury a náležela té části obyvatel Čech a Moravy, která se sama aktivně podílela na procesu výroby. Vymezení lidové kultury podle jejího nositele má však pouze rámcový charakter. Někdy je značně obtížné určit, co lze ještě považovat za lidové či zlidovělé a co již za módní, dobové, řemeslného a manufakturního původu. Většina studií se zaměřuje na dva rámcové celky - na lidovou kulturu tradiční (zhruba období od počátku 18. století do poloviny 19. století) a na lidovou kulturu současnosti (období posledních několika desítek let.